O Fundacji Wielogłosu

Fundacja Wielogłosu to organizacja, której aktywność obejmuje kilka ważnych obszarów społecznych skupionych wokół zdrowia psychicznego. Powstała z inicjatywy osób zajmujących się leczeniem i wsparciem ludzi z doświadczeniem kryzysu psychicznego.

Naszym celem jest zmiana myślenia o chorobach psychicznych, a także zapobieganie stygmatyzacji osób dotkniętych zaburzeniami zdrowia psychicznego. Chcemy wspierać osoby po kryzysach psychicznych w zdrowieniu, rozwoju i samostanowieniu, walcząc tym samym ze stereotypami na temat chorób psychicznych, izolacją i lękiem.

Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego.

Nasz zespół

Martyna Jarząb

Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim.
Uczestniczka 4-letniego kursu psychoterapii organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie.
Ukończyła certyfikowany roczny kurs Otwartego Dialogu.
Pracuje w Zespole Leczenia Środowiskowego w Katowicach.
Posiada doświadczenie we wsparciu osób w kryzysach psychicznych oraz ich rodzin podczas wizyt domowych oraz w kontakcie indywidualnym.
Zajmuje się terapią indywidualną oraz terapią rodzin.

Hanna Pasterny

Absolwentka filologii romańskiej oraz studiów podyplomowych poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła kurs Otwartego Dialogu i Rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego oraz eCPR – dialog emocjonalnej reanimacji. Prowadzi szkolenia na temat dostępności i komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami, m.in. dla lekarzy, urzędników, duchownych, policjantów, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Autorka książek „Moje podróże w ciemno”, „Tandem w szkocką kratkę”, „Jak z białą laską zdobywałam Belgię”, opracowania „Osoby z niepełnosprawnościami a wymiar sprawiedliwości. Rekomendacje dla policji, straży miejskiej, prokuratury, sądu i organizacji pozarządowych” oraz rozdziału „Pomoc osobom niepełnosprawnym w kryzysie sytuacyjnym” w książce „Interwencja kryzysowa. Wybrane zagadnienia”. W dwumiesięczniku „Integracja” ma swoją rubrykę „Inny punkt widzenia”. Otrzymała wyróżnienia Człowiek bez barier, Lady D i Nagrodę Rzecznika Praw Obywatelskich im. Macieja Lisa dla zaangażowanych w ochronę praw osób z niepełnosprawnościami.

Współpraca i projekty

  • Realizacja zadania publicznego Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  • Współorganizowanie konferencji Nowe spojrzenie na schizofrenię we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego
  • Opieka merytoryczna przy powstawaniu filmu o schizofrenii
  • Kampania społeczna przeciwko stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi – z udziałem Marty Frej i Agnieszki Zapart (Obrazko&terapia)
  • Patronat medialny nad IV Konferencją Interdyscyplinarną Zdrowie i Odporność Psychiczna 2018

Czym jest otwarty dialog?

Otwarty Dialog – nowatorskie podejście w terapii, według którego człowiek jest częścią szerszego kontekstu społecznego, a nie wyizolowaną i osamotnioną jednostką. Jest to system leczenia skoncentrowany na całej rodzinie i sieci wsparcia, a także szybkiej interwencji we wczesnej fazie kryzysu psychicznego.

Oznacza to, że do rozmowy terapeutycznej zapraszamy nie tylko osobę w kryzysie, ale także jej bliskich. Zależy nam na uzyskaniu możliwie jak najszerszego obrazu kontekstu sytuacyjnego, aby opracować kompleksowy plan wsparcia.

Kiedy ODA jest pomocna?

Terapia w nurcie Otwartego Dialogu (ODA) jest pomocna, gdy:

  • nasz bliski zmienia się nie do poznania i nie mamy pomysłu, w jaki sposób możemy do niego dotrzeć;
  • podejrzewamy lub wiemy, że nasz bliski ma zmaga się z kryzysem psychicznym;
  • nasz bliski potrzebuje wsparcia po hospitalizacji na oddziale psychiatrycznym;
  • ostatnio w naszej rodzinie wydarzyło się coś trudnego (np. śmierć, ciężka choroba) i nie umiemy sobie z tym poradzić.
Jak wygląda wizyta?

Na zaproszenie osoby w kryzysie bądź członka rodziny we wskazane miejsce przyjeżdża zespół, składający się z psychologa, terapeuty i/lub lekarza psychiatry.

Pierwsze spotkanie ma formę konsultacji, podczas której wspólnie zastanawiamy się, na czym polega problem i jakie rozwiązania mogą okazać się pomocne. Zadajemy otwarte pytania, zachęcamy do dzielenia się spostrzeżeniami nie tylko osobę w kryzysie, ale także zaproszonych uczestników (współmałżonka, dzieci, przyjaciół). Każdy ma prawo głosu.
Spotkanie odbywa się w poufnej atmosferze.

Terapeuta uważnie słucha uczestników, a następnie dzieli się swoimi spostrzeżeniami i wspólnie z rodziną zastanawia się nad możliwościami wsparcia.

Masz pytania?

Nie masz pewności, czy chcesz skorzystać z naszej pomocy?
Skontaktuj się z nami.
Spróbujemy ustalić, czy ODA jest dla Ciebie. Jeśli nie, zastanowimy się, jaka forma pomocy będzie najbardziej przydatna w Twojej indywidualnej sytuacji.