Zaproszenie na spotkanie na temat dostępności psychiatrii dla osób
 z niepełnosprawnościami

Fundacja Wielogłosu zaprasza osoby z niepełnosprawnościami, które leczyły bądź leczą się psychiatrycznie, ich bliskich, psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów, pielęgniarki, koordynatorów dostępności oraz decydentów na internetowe spotkanie na temat dostępności psychiatrii. Jego celem jest omówienie problemów, jakie osoby z różnymi niepełnosprawnościami napotykają w dostępie do leczenia (np. w trakcie hospitalizacji) i w kontakcie z personelem medycznym oraz podzielenie się dobrymi praktykami.

Pacjentowi, który prócz problemów ze zdrowiem psychicznym ma inną niepełnosprawność (wzroku, słuchu, intelektualną, ruchową, neurologiczną, autyzm), niejednokrotnie trudniej dotrzeć do psychiatry lub psychoterapeuty i stoi przed nim więcej wyzwań w trakcie hospitalizacji. Jego niepełnosprawność bywa też stresująca dla personelu, który nie zawsze wie, jak komunikować się z takim pacjentem, nie zdaje sobie sprawy z jego ograniczeń i potrzeb, np. jak ważna dla osoby niewidomej jest przewidywalność i stałe miejsce dla swoich rzeczy. Ponadto niepełnosprawnym profesjonalistom trudniej jest podjąć pracę w placówkach zdrowia psychicznego.

Po spotkaniu opracujemy listę rekomendacji i dobrych praktyk i będziemy lobbować na rzecz zmian, które ułatwią pacjentom ze szczególnymi potrzebami dostęp do leczenia.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 30 listopada w formie zdalnej na platformie Zoom w godz 11.00-12.30. Liczba miejsc ograniczona. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego pod poniższym linkiem.

Link do spotkania zostanie wysłany na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Aktywnie razem” współfinansowanego ze środków PFRON za pośrednictwem Samorządu Województwa Śląskiego.
Osoba do kontaktu: Hanna Pasterny
e-mail: pashan@poczta.onet.pl

    Czy jesteś profesjonalistą w obszarze zdrowia psychicznego?