Platforma Zrozumienia dla osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich

Zadanie pn. „Platforma Zrozumienia dla osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich” to zadanie polegające na świadczeniu bezpłatnego wsparcia psychologicznego w formie tele- i video porad, komunikatorów tekstowych oraz maili dla osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich, jak również za pośrednictwem samopomocowych form wsparcia.

Wsparcie będzie świadczone za pośrednictwem kilku form:

  • Indywidualnych kontaktów osób potrzebujących wsparcia z psychologiem lub psychoterapeutą za pośrednictwem telefonu, video spotkania, komunikatorów tekstowych, maila.
  • Rodzinne sesje online metodą terapeutyczną Otwartego Dialogu
  • Grupa samopomocowa,
  • Cykl otwartych wykładów

Zapisy i informacje dostępne są za pośrednictwem:

Live'y z Platformą Zrozumienia

Wartość zadania: 150 810,00 złotych. Wartość dofinansowania: 147 560,00 złotych.

Zadanie pn. Platforma Zrozumienia dla osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.