ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę: “Badania CAWI sytuacji wyjściowej”

Fundacja Wielogłosu jako realizator zadania pn. „Kampania społeczna “Piękni i empatyczni” – destygmatyzacja oraz zmiana odbioru osób z niepełnosprawnością psychiczną poprzez realizację kampania społecznej” w ramach konkursu „Możemy więcej” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu niniejszego zapytania.